Jak sprawić, aby klient był zadowolony?

System CRM jest swoistego rodzaju zarządzaniem relacjami z klientami. Posiada on jednak kilka definicji. Dwie z nich są jednak najbardziej znane. Pierwsza mówi o tym, jakoby był to spis zbioru strategii i metod, które pozwalają firmom na długotrwałe pozyskanie interesantów. Natomiast druga głosi, że służy on przedsiębiorcom jako narzędzie informatyczne pomagające w prowadzeniu wydajniejszej sprzedaży także zmniejszeniu kosztów, jakie w naszych działaniach ponosi przedsiębiorstwo. Niezależnie od wyjaśnienia terminu, system CRM zdecydowanie odbiega od marketingu masowego.

Każdy klient jest w ostatnim wypadku bardzo ważny. Zwiększenie jego satysfakcji co do otrzymanych produktów bądź usług stanowi priorytet przedsiębiorcy, wdrażającego do naszej firmy system CRM. W taki zabieg można utworzyć trwałe relacje, które przynoszą systematyczne zyski. Uznaje się, że informatyczny system CRM jest systemem komunikacyjnym, operacyjnym, jak i analitycznym. Składa się on te z serwera aplikacji oraz z serwera baz danych, a dodatkowo z warstwy interfejsu.

Dzięki niemu odbywa się również pomiarów wartości danego klienta. Klasyfikacja ta pozwala wyłonić konsumentów stałych, nowych, tymczasowych, potencjalnych oraz utraconych. Takiego podziału można osiągnąć poprzez: system RFM, metodę LVT, macierze POC oraz za pomocą CPPA. Wdrożenie CRM do firmy nie jest jednak proste. Przeszkodę stanowić mogą bariery rynkowe, organizacyjne oraz finansowe. Aplikacje na telefon są bardzo duże ułatwienie dla zabieganych przedsiębiorców. Najnowsze systemy CRM posiadają bowiem mnóstwo funkcji przydatnych przy prowadzeniu naszej działalności gospodarczej. Wykup nieograniczonej licencji oprogramowania CRM również jego instalacja kosztują od 25 tys. zł netto. Jest to doskonałe rozwiązanie.

Nabyć można oczywiście tańsze wersje. Forma takiej filozofii handlowej może jak widać pomóc całemu przedsiębiorstwu w utworzeniu stałej relacji biznesowej z osobami korzystającymi z usług lub produktów spółki. Szacunek do klienta stanowi bowiem podstawę, aby przedsiębiorstwo dobrze prosperowało oraz zajmowałoby się pozytywnymi opiniami konsumentów.


Więcej artykułów biznesowych znajdziesz na: http://www.zoller.com.pl


Leave a Reply