Kto wyznacza role w zespole scrum?

Role Gamma Zaplecza 529.jpg

Project management (czy też mówiąc inaczej – zarządzanie projektami) stanowi obiekt zainteresowania zarówno pośród osób stawiających swoje pierwsze kroki na rynku pracy, jak i tych, którzy szukają dla siebie nowych wyzwań i ścieżek rozwoju.

Project management to dziedzina, którą stale się rozwija i ewoluuje, co z jednej strony otwiera przed człowiekiem szereg nowych możliwości, zaś z drugiej strony wymaga śledzenia trendów na światowym rynku pracy, dokształcania się i rozwoju. Czasu, gdy projekt dało się zrealizować w oparciu o ustalony na początku plan minęły bezpowrotnie.

Obecnie największą popularnością cieszą się tak zwane zwinne metodyki zarządzania projektami.

Szkolenie agile, Scrum szkolenie

Zwinne metodyki zarządzania wynikają bezpośrednio z manifestu agile, w którym to też zarysowane zostały główne wytyczne, których trzymać się należy podczas wykonywania prac nad projektem.

Ogólnie mówiąc największe znaczenie ma końcowy produkt. Ma on być jak najbardziej funkcjonalny i atrakcyjny dla zleceniodawcy. W tym celu wykorzystywane są specjalne techniki, np. narzędzia scrumowe, których nauczyć się możemy idąc na szkolenie scrum developer, szkolenie product owner czy szkolenie scrum master.

Realizacją projektów w oparciu o metodykę SCRUM zajmują się powołane w tym celu zespoły projektowe  (nazywane zespołem scrumowym). W skład takiego zespołu wchodzą developerzy, czyli osoby zajmujące się wdrażaniem w życie wszelkich rozwiązań mających na celu realizację poszczególnych prac związanych z projektem, ale nie tylko. Poza nimi jest tam także product owner oraz scrum master.

Zobacz tego bloga: https://www.successlearning.pl

Product owner to ta osoba, którą w zespole występuje w imieniu klienta (czyli zleceniodawcy). Jego zadaniem jest przekazywanie oczekiwań klienta, zatwierdzanie wszelkich zmian, budżetu i tak dalej.

Ogniwem spajającym zespół jest natomiast scrum master. Jego obowiązki dla wielu osób sa niejasne, choć w rzeczywistości nie ma w nich nic skomplikowanego. Nadzoruje on prace zespołu, dba o komunikację pomiędzy developerami a product ownera, kontroluje prace itp.